AROUSA EN TRANSICIÓN

  Arousa en Transición xurde da necesidade urxente de mudar o modelo de consumo enerxético ante os efectos devastadores do cambio climático; cada vez son máis as voces que reclaman un cambio de paradigma e novas estratexias e medidas para acadar a descarbonización e a transición ás enerxías limpas.
 
  Neste sentido e debido á especial vulnerabilidade das illas, en 2019 créase na Arousa, dentro do proxecto europeo Clean Energy for EU Islands e có obxectivo da elaboración da Axenda Local 2030, a mesa para a transición enerxética, un equipo participativo e multidiscilpinar.
 
Coa fundación da Asociación Arousa en Transición temos fundada a base participativa e dinámica para seguir na realización das diferentes líneas de actuación desta axenda cara un futuro sostible da nosa illa
ASOCIACIÓN
AXENDA
A EDUCACIÓN
O MAR
O FOGAR
TURISMO