O TURISMO

Na xornada sectorial da Hostalería e Turismo, sector punteiro nas últimas décadas, abordamos a necesidade da óptima xestión e planificación que require esta actividade, para que a práctica turística sexa equilibrada, para os visitantes e habitantes da illa e dacordo a criterios de sustentabilidade.


Introducimos a xornada falando de turismo circular, continuamos analizando os efectos adversos do turismo de masas e por último traballamos diversas dinámicas de grupo, para xerar ideas e propostas de cara a un modelo turístico sustentable, que foron recollidas na Axenda 2030.